Sådan redder du din plads, når du læser i Chrome

Selvom du elsker at læse de længere artikler på nettet, skal du til tider holde pause for at tage sig af andre ting - som at gå tilbage til arbejde fra frokost. På grund af årsager som dette (og den store liste over andre afbrydelser, du måtte støde på), oprettede en udvikler en udvidelse til Chrome, der giver dig mulighed for at markere den sidste linje (r), du læser. Når du kommer tilbage til e-bogen, gennemgang, udtalelse artikel eller endda forskningsmaterialer, kan du hente din læsning lige fra hvor du slap af.

Trin 1: Få den herDen udvidelse.

Trin 2: Når du er installeret, gå til en side, du vil læse på internettet.

Trin 3: Dobbeltklik på linjen, hvor du vil efterlade en markør til senere. Teksten bliver fremhævet i gul.

Når du er klar til at komme tilbage til din læsning:

(Valgfrit) Trin 4: Klik på knappen for udvidelsen for at se listen over sider, du har markører på.

(Valgfrit) Trin 5: Vælg den side, du vil fortsætte med at læse, og du vil automatisk rulle dig til, hvor du har placeret markøren.

Denne udvidelse ligner Diigo, som for nylig blev dækket. Men du er lidt mere let, da den ikke har indbyggede søgemaskiner, og kræver heller ikke, at du logger ind for brug.

Overvej dig Her er din nye virtuelle bogmærker. Selv om det normalt foretrækkes at læse en online artikel i sin helhed, kan det ikke altid være muligt, så giv dig et forsøg.

(Via AddictiveTips)

 

Efterlad Din Kommentar